Profesionalni sustavi tehničke zaštite

Savjetovanje

Uvijek krećemo od prepoznavanja potreba korisnika te pronalaženju najboljeg rješenja tehničke zaštite za svakog pojedinog korisnika, uvažavajući pri odabiru pravila struke i financijske sposobnosti klijenta. Za svakog pojedinog klijenta već u prvoj fazi projekta savjetujemo klijente o načinu i mogućnostima zaštite objekta ili poslovnog prostora.

Procjena ugroženosti

Prije ugradnje i implementacije nekog od sustava tehničke zaštite, nužno je izraditi prosudbu ugroženosti i sigurnosni elaborat.

Projektiranje sustava tehničke zaštite

Sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti te podzakonskim aktima za svaki sustav tehničke zaštite potrebno je izraditi projekt odnosno skicu izvedenog sustava. Uvažavajući potrebe korisnika i istovremeno prateći nova dostignuća u industriji tehničke zaštite projektirat ćemo za korisnika optimalan sustav tehničke zaštite.

Ugradnja sustava tehničke zaštite

Niti najbolje projektiran sustav neće ispuniti svoju zadaću ukoliko nije kvalitetno ugrađen. Stoga posebnu pozornost posvećujemo poštivanju svih pravila struke i pojedinih tehnologija kako bi nam svaki ugrađeni sustav bio na ponos, a korisniku na zadovoljstvo i preporuku.

Servis i održavanje

Kako bi sustavu omogućili dug i besprijekoran rad potrebno ga je i održavati. Sa zadovoljstvom ćemo preuzeti Vaš sustav na brigu i time onemogućiti da ponekad i banalan kvar bude uzrok neispravnosti sustava koji tada ne ispunjava svoju osnovnu zadaću štićenja osoba i imovine. Sklapanjem ugovora o održavanju sustava tehničke zaštite i nadzora ispravnosti sustava, korisnik stječe pravo prvenstva nad servisnim i interventnim servisima nad ostalim korisnicima.